Våre smarte ringe­lister øker salget ditt med 25%*

Vil du ha maksimal hit-rate? Vi beregner statistikk som forteller deg hvilke bedrifter som kjøper oftest. Og hvilke som du kaster bort tiden din på.

* Gjennomsnitt for empiriske data
Kjøp smarte ringelister til bedrifter

La Big Data fortelle deg hvem du bør kontakte, og hvem som er bortkastet tid

1. Legg inn en liste med orgnr til bedrifter som ble kunde av deg, og de som ikke ble det. Legg gjerne inn navn på selger også, så lager vi individuelle analyser for hver av dem!
2. Vi legger inn 15-50 attributter på hver bedrift (bransjekode, selskapsform, omsetning, overskudd, egenkapital, antall ansatte, alder, etc), basert på informasjon fra en rekke kilder (Brreg, Regnskapsregisteret, kataloger, etc.)
3. Deretter analyserer vi hvilke kombi­nasjoner av attributter som går igjen hos bedrifter som ble kunde, og sender deg liste med andre bedrifter som har de samme attributtene. Kontakt dem! De har høyest sannsynlighet for å bli kunde.
Listene sendes som Excel-filer og inneholder: Organisasjonsnummer, Firmanavn, Selskapsform, Kontaktperson, Postadresse, Besøksadresse, Telefonnummer, Faks, Hjemmeside, Inntekter/omsetning, Driftsresultat, Antall ansatte, E-post, Bransjekode, Egenkapital.

Lag ringeliste

Pris: 10 stk: gratis, 250 stk: 490 kr, 1000 stk: 990 kr

Prøv vårt CRM-system

Abonnér på vårt CRM-system, så oppdateres statistikken hele tiden etter hvert som bedriftene kontaktes. Hver selger kan hente ut ubegrenset antall nye bedrifter/prospekter og administrere disse.

Prøv CRM

Pris: 990 kr/mnd for 1-4 selgere, 490 kr/mnd for 5+ selgere* Gjennomsnitt for empiriske data
Sjekk selv!

Hvis du lager deg en oversikt over hvor mange bedrifter du har ringt innenfor f.eks. hver bransjekode eller selskapsform, og hvor mange av dem som faktisk ble kunde, vil du raskt se at det er store forskjeller i hit-rate.

Kjøp våre smarte ringelister og kontakt bedriftene med høyest hit-rate, så øker du salget ditt dramatisk!


Vi øker salget ditt med 25%*

Noen typer bedrifter kjøper produktet ditt oftere enn andre. Det kan du lett kontrollere: Lag en oversikt over andel kontaktet som ble kunde, basert på f.eks. omsetning. Det er trolig store forskjeller!

Vi analyserer hvilke kombinasjoner av attributter (bransjekode, omsetning, overskudd, etc) som går igjen hos bedrifter som kjøpte produktet ditt, og de som ikke gjorde det (se eksempel nedenfor).

Via vårt CRM-system får dine medarbeidere oversikt over hvilke bedrifter som kjøper oftest. Kontakt disse!

* Gjennomsnittsnitt for empiriske data

Les merPrøv demo

Hvordan fungerer dette?

  1. Legg inn en liste med organisasjonsnumrene til aktuelle bedrifter
  2. Vi beregner fortløpende mønstre hos de som kjøper produktet ditt, og de som ikke gjør det, og tilhørende sannsynlighet for salg
  3. Deretter får du en liste med bedrifter med høyest sannsynlighet for å kjøpe. Kontakt disse!

Maskinlæring gir suksess

Hvis du lager deg en oversikt over hvor mange bedrifter du har ringt innenfor f.eks. hver selskapsform (AS, ENK, etc), og hvor mange av dem som faktisk ble kunde, vil du raskt se at det er stor forskjell mellom de beste og de dårligste.

Det er nettopp dette vi analyserer, men med langt flere forklarings­variable, og med kontinuerlig opp­datering av statistikk. Vi ser på kombinasjoner av bl.a. bransjekode, geografiske områder, selskapsform, alder på selskapet, antall ansatte, omsetning, overskudd, etc. hos kundene dine. Deretter finner vi frem til andre bedrifter som har mønstrene med høyest kjøps­sannsynlighet.

Et eksempel fra virkeligheten

Nedenfor vises litt forenklet statistikk fra en av våre kunder, basert på kun én attributt (alder på selskap og omsetning). I virkeligheten beregner vi kombinasjoner av opp til 5 attributter, noe som gir svært god målretting. Denne bedriften kontaktet andre bedrifter for å tilby dem en gratis prøveperiode på en ny tjeneste:Resultater fordelt på bedriftenes alder
Alder Hitrate
11-15 år 40 %
7-10 år 36 %
16-25 år 28 %
4-6 år 20 %
26+ år 19 %

Bedrifter som er 11-15 år har over dobbelt så stor salgssannsynlighet i forhold til selskaper som er 26+ år.Resultater fordelt på bedriftenes omsetning
Omsetning Hitrate
10-25 mill 54 %
25-100 mill 36 %
4-10 mill 32 %
1-4 mill 27 %
<1 mill 19 %

Bedrifter med omsetning på 10-25 mill har over 2.5 ganger så stor salgssannsynlighet i forhold til bedrifter med omsetning på <1 mill