Lookalike med maskinlæring

 • Vi gjør akkurat det samme som Facebook gjør når de skal finne ut hvem annonsen din har mest effekt mot: Vi finner bedrifter som ligner på de som allerede har kjøpt
 • Basert på informasjon fra en rekke registre legger vi inn en merkelapper (som f.eks. bransje) på hver eneste bedrift i hele landet
 • Du legger inn en liste med bedrifter som har kjøpt av deg, og gjerne også dine egne merkelapper (f.eks. "tatt kontakt via nettside","er ringt før", "har vært kunde" osv)
 • Med hjelp av maskinlæring og statistiske analyser beregner vi hvilke merkelapper (eller kombinasjoner av merkelapper) som går igjen hos de som har kjøpt av deg
 • Basert på denne analysen beregner vi en kjøps-sannsynlighet for hver eneste bedrift, basert på merkelappene som er satt på dem og tilhørende score
 • Du får deretter ut en liste med bedriftene med høyest kjøps-sannsynlighet. Det er disse du bør ringe!
 • Systemet fanger automatisk opp merkelapp-mønstre hos bedrifter som ikke kjøper, og ekskluderer disse i forslagene. Da slipper du å kaste bort mye tid!


Helt gratis og uforpliktende

Hva betyr egentlig merkelapper?

 • Merkelapper er egenskaper eller attributter som vi setter på alle bedrifter registrert i Brønnøysundregistrene
 • En viktig merkelapp er bransjen til hver bedrift. Trolig er visse bransjer overrepresentert i kundebasen din, og dette analyserer vi
 • Kombinasjoner av merkelapper kan være svært viktige: Kanskje er det mange advokat-aksjeselskap som kjøper av deg, men veldig få advokat-enkeltmannsforetak kjøper. Slike mønstre identifiserer vi automatisk og bruker dem i videre prospektering


Helt gratis og uforpliktende

Noen eksempler på merkelapper som brukes

 • Bransje
 • Selskapsform (aksjeselsskap, enkeltmannsforetak etc)
 • Alder på bedriften
 • Størrelse på omsetning
 • Hvilken kommune den befinner seg i
 • Om den har gått med overskudd
 • Antall ansatte
 • Pluss flere dusin andre, og gjerne dine egne!


Helt gratis og uforpliktende